Total Service Provider

Stora pengar att tjäna

Helhetstänkande runt ditt företags försörjning av verktyg, förnödenheter
och reservdelar.

Visst! Inköpspriser för verktyg, maskiner och förnödenheter är viktiga.
Men tyvärr är detta bara en liten del av totalkostnaderna. Logistik,
service, produktionsstörningar samt lager och administrativa kostnader 
bidrar också till slutnotan. Om vi tillsammans kan få kontroll på alla dessa
delar kan vi också hjälpa er att sänka totalkostnaderna. Därför skapade vi
BIG Total Service Provider, en tjänst som tar ett helhetsgrepp runt ditt
företags försörjning av verktyg, skydd, maskiner, förnödenheter och
övrigt indirekt material.

 

 

Läs mer     Se film här

Kontakta oss

Kontakta butiken så hjälper vi er med det praktiska.

Växel tel: 0457 - 47 29 90
Mejl: butiken@gamlajernboden.se