Automatservice

En liten del av oss - hos er

Rätt produkt, på rätt plats och vid rätt tidpunkt är avgörande
för många verksamheter. Ett traditionellt lager med begränsade
öppettider och ofullständig lagerhållning har sina begränsningar.
AutomatService löser problemen.
AutomatService är en tjänst för säker förvaring där förnödenheter, utrustning, maskiner, bilnycklar, datorer, projektorer, borrmaskiner, märkapparater med mera lagerhålls hos er. Skåpen
placeras ut vid strategiskt utvalda områden på din arbetsplats
och gör det möjligt för din personal att själv hämta ut produkter,
24 timmar per dygn, sju dagar i veckan.

 

 

Läs mer om Automatservice     Se film här

Kontakta oss

Kontakta butiken så hjälper vi er med det praktiska.

Växel tel: 0457 - 47 29 90
Mejl: butiken@gamlajernboden.se