Organowood träskydd

OrganoWood bildades år 2010 och tillverkar träskyddande produkter till trall, altan och panel. Produkterna är framtagna utifrån en verksamhet runt kärnteknologi och ger ett effektivt flam- och rötskydd. Gamla Jernboden är stolt återförsäljare och hjälper gärna dig att hitta rätt produkt.

Miljöklassad ytbehandling

OrganoWood behandling är helt miljöklassad och kan användas på all typ av virke, både den som sedan tidigare är behandlad med OrganoWood men också allt annat - från tryckimpregnerat trä till lärk. Ytbehandlingen är uppdelad i tre delar som tillsammans skapar ett komplett träskyddssystem.

Steg 1 - OrganoWood Flam- och rötskydd

Steg 1 är att använda OrganoWood Flam- och Rötskydd som är en vattenbaserad produkt som är ett flam- och rötskydd. Virket får då ett bra skydd mot rötangrepp samtidigt som det dessutom får flamskyddande egenskaper.

Steg 2 - OrganoWood Smuts- och Vattenskydd

Steg 2 är att använda OrganoWood Smuts- och Vattenskydd som förbättrar träets yta till att stå emot smuts och vatten ännu bättre för att öka livslängden. Organowood behandlingen motverkar sprickbildning i träet och låter din trall gråna på ett naturligt sätt eftersom det inte färgar virket vid behandlingen.

Steg 3 - OrganoWood Trärengöring

Steg 3 är det sista steget som består av OrganoWood Trärengöring som är ett superkoncentrat anpassat för träytor utomhus. Ytan kan vara allt från lite till mycket nedsmutsad, trärengöring från OrganoWood klarar av tuffa utmaningar. Produkten är miljömärkt med “Bra Miljöval” och innehåller bara ämnen som kan gå rakt ut i naturen.

Träskydd av hög kvalitet

OrganoWood vänder sig till alla som vill vårda sina träprodukter på bästa sätt. Genom att upprepa de tre stegen med 2-3 års intervall för att hjälpa din trall, altan och panel att fortsätta vara fräsch och må bra år efter år. Undvik att träet spricker och drabbas av röta genom att använda riktigt bra produkter.

OrganoWood logga

OrganoWood träskydd och trärengöring

Kom in till oss och få mer information om OrganoWood och dess unika träskyddssystem.

 

OrganoWood 01. Träskydd

Passar utemiljöer där träskyddet behöver förstärkas ex. trädäck, staket, panel. Träskyddsmedlet förbättrar virkets motstånd mot röta och slutbehandlas med OrganoWood 02. Träskydd. Färdig behandling på en dag.

Så används produkten

OrganoWood 01. Träskydd, Fossilerande flam- & rötskydd kan användas på virke av gran eller furu som inte är förbehandlat med till exempel utomhusolja, men kan även användas på tryckimpregnerat virke som fått vädra ur. Användning på lövträ som ek eller ädelträ kan ge färgförändringar. Om produkten används på tryckimpregnerade trädäck, staket, panel, odlingslådor eller andra utomhusytor bör även OrganoWood 02. Träskydd, Superhydrofobt smuts- och vattenskydd användas som ett yttre skydd för att förlänga livslängden på träskyddet. Använd alltid OrganoWood 01. Träskydd på kapsnitt, även för Organowood virke.

Marginell färgförändring på barrträ

Vid behandling av barrträ som furu eller gran förändras färgen marginellt. Däremot kan större färgförändringar ske på ek och vissa ädelträslag, återgår till normal ton efter ca 1 månad.

Miljö och hållbarhet

OrganoWood Flam- och rötskydd är miljömärkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning "Bra miljöval". Innehåller inga ämnen som är klassade som miljöfarliga. Produkten har fått bedömning B av Sunda Hus och rekommenderas av Byggvarubedömningen. Produkterna i serien är registrerade i BASTA-registret.

 

        OrganoWood träskydd - förbättrar virkets motstånd mot röta

 

________________________________________

 

OrganoWood 02. Träskydd

Smuts- och vattenskydd. Skyddar mot väder och vind, skapar ett vackrare virke med högeffektiva vattenavvisande egenskaper. Slutbehandling för OrganoWood virke, ytor behandlade med OrganoWood 01. Träskydd eller impregnerat trä.

Allt virke, obehandlat som behandlat, kan missfärgas av smuts, vatten och ytlig påväxt. För att motverkar detta har OrganoWood Smuts- och vattenskydd utvecklats. Produkten ger det behandlade virket vattenavvisande egenskaper och gör så att smutspartiklar har svårare att fastna. Eftersom det behandlade virket blir vattenavvisande och tåligare, minskar också risken för sprickbildning och virkets dimensionsstabilitet ökar.

Många användningsområden

OrganoWood Smuts- och vattenskydd används på OrganoWoods eget trallvirke eller på trä som ytbehandlats med OrganoWood 01. Träskydd, Fossilerande Flam- och rötskydd. Produkten kan även användas som högeffektiv skydd för vanligt tryckimpregnerat trallvirke, staket, stolpar, odlingslådor etc. Smuts- och vattenskyddet fungerar utmärkt på barrträ som gran, furu och lärk men även på lövträ som björk, ek, asp, bok eller exotiska träslag som bangkirai eller cumaro.

Ger träet sin naturliga silvergåa nyans

OrganoWood Smuts- och vattenskydd är en vattenbaserad ytbehandling som inte färgar virket vid behandling. Med tiden låter det virket åldras och gråna naturligt tills det får en vacker silvergrå nyans. När OrganoWood Smuts- & vattenskydd kombineras med OrganoWood Flam- & rötskydd kommer virket emellertid blekas och få en ljus fin nyans inom några veckor. Detta gäller framförallt för äldre tryckimpregnerat virke som mörknat med åren.

Miljö och hållbarhet

Produkten innehåller inga biocider, tungmetaller eller andra skadliga ämnen. Samtliga ämnen som finns i produkten är klassade som ofarliga för miljön av Kemikalieinspektionen. Produkten har fått Bedömning B av Sunda Hus. Produkterna i serien är registrerade i BASTA-registret.

 

        OrganoWood träskydd - smuts och vattenavvisande

 

_______________________________________

 

OrganoWood 03. Trärengöring

Ett miljömärkt rengöringsmedel för lätt- eller grovrengöring av träytor utomhus. Perfekt för impregnerade terrasser som behöver rengöras innan behandling med OrganoWood Träskydd.

Rengörigsmedel i superkoncentrat

OrganoWood 03. Trärengöring är ett helt giftfritt och används för rengöring av träytor ute - altaner, träplattor på balkong, utemöbler, lekställningar, sandlådor, odlingslådor mm. Mycket drygt och ska blandas med ljummet vatten innan rengöring. En förpackning på 0,5 liter räcker till rengöring av hela 250kvm lätt smutsad yta. 

Miljövänligt

Miljömärkt med Naturskyddsföreningens "Bra miljöval". Produkten är inte klassad som miljöfarlig och har fått bedömning B av Sunda Hus. Den ingår i samma produktserie som träskyddsprodukterna OrganoWood 01. Träskydd och OrganoWood 02. Träskydd Används som allrengöringsmedel för lätt smutsade ytor eller som grovrengöringsmedel för hårt smutsade ytor. Passar speciellt bra vid rengöring före behandling med produkterna i OrganoWoods Träskyddssystem. Produkterna i serien är registrerade i BASTA-registret.

 

          OrganoWood träregöring - för rengöring av träytor utomhus

Kontakta oss

Kontakta våra färgsäljare för råd och inspiration

Helena    0457 - 38 18 01
helena.i@gamlajernboden.se

Perra   0457 - 38 18 14
perolof.m@gamlajernboden.se