Fallskyddsbesiktning

Gamla Jernboden i Ronneby är certifierade att utföra besiktning på din PFU, personliga fallskyddsutrustning. Den benämns i lag (AFS 1981:14) och räknas som “personlig skyddsutrustning mot dödlig eller allvarlig fara”. Enligt lagen är fallskydd inte en rekommendation utan ett måste när det finns risk för fall, oavsett höjd. Besiktning av fallskydd är därför också reglerat enligt lag, vilket vi hjälper er med!

person som arbetar på en hög mast

Besiktning av fallskyddsutrustning

Enligt lag måste fallskyddsutrustning besiktigas var 12:e månad eller när utrustningen har utsatts för fall. Dock finns det starka rekommendationer för att fallskydd ska besiktigats oftare, för din egen säkerhet. På höjder där det finns risk för fall, som vid industriellt reparbete, ska fallskyddsutrustning alltid användas. En fallskyddssele som klarat ett test vet du är stabil och kommer att ta emot dig vid ett eventuellt fall.

Arbetsgivarens ansvar

Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att skyddsutrustningen är i godkänt skick och att ett certifierat företag genomför en besiktning minst en gång om året. Gamla Jernboden innehar certifiering och kan alltid hjälpa till med en grundlig besiktning för att du och dina medarbetare ska kunna fortsätta att utföra ett säkert arbete året runt.

Genomgång av fallskyddsutrustning

Besiktningen genomförs i enlighet med EN365 – svensk standard för personlig fallskyddsutrustning. När vi utför en besiktning av fallskyddsutrustning är det flera punkter som vi går igenom för att säkerställa att utrustningen är i fullgott skick. Vi ser till att:

  • produkten är tillverkad av godkänd tillverkare, spårbar och typgodkänd.
  • din utrustning är ren och fri från kemikalier som kan skada materialen.
  • det inte finns några skador på utrustningen som reducerar produktens motståndskraft.
  • det inte saknas viktiga delar på utrustningen.

 

När vi går igenom din fallskyddsutrustning är vi väldigt noggranna, för att du ska kunna känna dig trygg att använda din utrustning i arbete. Välkommen till oss för besiktning minst var 12:e månad, men rekommenderat oftare än så!

Kontakta oss

Kontakta butiken så hjälper vi er med det praktiska.

Växel tel: 0457 - 47 29 90
Mejl: butiken@gamlajernboden.se