Det händer på Gamla Jernboden

På Gamla Jernbodens demodagar kan du vara med när vi och våra leverantörer visar nya produkter och nya arbetsmetoder.

Utnyttja också möjligheten att komma med synpunkter på sortiment och produkter, direkt till oss, men också till våra leverantörer.