Lagerservice

Frigör tid till din kärnverksamhet

BIG LagerService är ett system för lagerhållning hos kund.
Ditt BIG-företag tar totalansvar för skötseln och driften av ett
för dig anpassat lager/förråd på industrin, på byggarbetsplatsen
eller på underhållsverkstaden. Tjänsten ger dig garanterad
tillgång till nödvändiga förnödenheter och viktiga produkter.
Du får ökad kontroll över inköp, hjälp att hålla nere lagervärdet
och du frigör viktiga resurser vilket sammantaget innebär bättre
ekonomi.

Läs mer     Se film här

Kontakta oss

Kontakta butiken så hjälper vi er med det praktiska.

Växel tel: 0457 - 47 29 90
Mejl: butiken@gamlajernboden.se