Om BIG

THINK BIG!

BIG-gruppen är Nordens ledande fristående bygg- och industrikedja med drygt 100 yrkesbutiker och lokala lager från norra Norge till södra Sverige. Vi erbjuder kunder inom bygg-, service och tillverkningsindustrin samt offentlig sektor, branschens bredaste sortiment av verktyg, maskiner, skydd och förnödenheter.

BIG-gruppen ger dig alla de stordriftsfördelar som bara en större kedja kan erbjuda med bland annat import och volyminköp utan fördyrande mellanled direkt från ledande tillverkare i världen, rationella
och kostnadsbesparande IT-lösningar samt resurser för tecknande av både svenska och nordiska storkundsavtal. Samtidigt har du tillgång till alla fördelar hos starka lokala företag med unik kompetens, flexibilitet, stort engagemang, lokal närvaro med lager, butik och kundunika lösningar.

Det bästa från två affärsmodeller helt enkelt. Think BIG! 100.000-tals företagskunder kan inte ha fel. Kontakta oss gärna för mer information.BIG logo