Vi på Gamla Jernboden i Ronneby är certifierade att utföra besiktning på din PFU Personliga fallskyddsutrustning.

Fallskyddsutrustning benämns i lag (AFS 1981:14) som ”Personlig skyddsutrustning mot dödlig eller allvarlig fara” och är klassade som kategori 3 av skydd. Därför är ....

Läs mer