ISO-certifikat

Gamla Jernboden i Ronneby är certifierat enligt ISO 9001 (Kvalitet) och ISO 14001 (Miljö) genom Scandinavian Business Certification AB.

Vi bedriver ett kontinuerligt arbete inom miljö och kvalitet för att säkerställa att vi följer alla lagar och förordningar, för att sträva mot ett hållbarare samhälle och för att säkerställa kvalitén i vårt arbete och hålla en hög leveransgrad till våra kunder.

Klicka på bilden nedan för att se vårt ISO-certifikat.